15.03.2023 | 11:53
Идва времето на РАЗТЪРСВАНЕТО!
Сега предстои дилемата в САЩ – колапс на няколко системни банки или ФЕД да забави повишаването на лихвените проценти, за да се опита да избегне „ефекта на доминото“!

Несъстоятелността на американската банка SV Bank може да нанесе сериозен удар на стартиращите фирми в Европа. Тази банка на практика е била фирма за високорисков капитал.

Преди време, в няколко медии многократно споменавах колко е важно да нямаме концентрация на риск нито в активите, нито в пасивите, особено за системна банка. Диверсификацията на кредитния портфейл, както и на депозитите е от изключително значение за намаляване на натиска върху капитала на дадена банка. Важно е да се познават и разбират процесите в икономиката, да се изследват и анализират връзките между микро и макро икономическото развитие, както и да се знае, че там, където не стои реален актив, не бива да има концентрации на високорискови инвестиции.

Бързото увеличение на лихвените проценти на двете банки в САЩ – SV Bank и Signature Bank, завари много хора неподготвени. С повишаването на лихвения процент в SV Bank, дългосточните рискови инвестиции са загубили стойност и реално се е получило съществен дисбаланс между краткосрочните задължения и дългосрочните инвестиции!

Сега в Европа е необходимо да се следи под лупа системният риск на банките. За разлика от САЩ, където движещите сили за развитието на банковите и финансовите продукти и услуги е предимно пазара, в ЕС движението на тези продукти и услуги е предопределено от регулаторните сили. От съществено значение е регулаторите в европейските страни да тестват действието на всички предпазни буфери за системен, ликвиден и кредитен риск.

Завръщането на инфлацията предопредели края на две десетилетия, изпълнени с изключително ниски и частично отрицателни лихвени проценти на капиталовите пазари. Имаме пълен обрат на лихвените проценти, което означава наличие на търкания в системата, а в някой случай и сериозни фалити. КРАЙ на летаргията НИСКИ ЛИХВИ! Идва времето на РАЗТЪРСВАНЕТО!

Сега предстои дилемата в САЩ – колапс на няколко системни банки или Федералният резерв да забави повишаването на лихвените проценти, за да се опита да избегне „ефекта на доминото“!

 

оставете коментар

МИГNews.info не носи отговорност за коментарите на потребителите.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране