27.05.2021 | 10:49
Цифрите говорят сами. В производството на енергия от биомаса, слънце, водород и газ се отделят по-малко вредни емисии в сравнение с използването на въглища
ТЕЦ-Бобов дол строи фотоволтаичен парк и смята да произвежда най-екологичния „зелен“ водород, съобщи председателят на АТДБ инж. Кремен Георгиев

Разговаряме с председателя на Асоциацията на топлофикационните дружества в България (АТДБ) Кремен Георгиев за енергийната ни стратегия, европейските политики и Зелената сделка.

-Инж.Георгиев каква е целта на създаването на свободен енергиен пазар?

Целите на създаването на единен вътрешен енергиен пазар са насочени към рационализирането на разходите за производство на енергия, подобряването на енергийната ефективност и поддържането на конкурентност в сектора. България като член на Евопейския съюз пое ангажимент за пълна либерализация на енергийния сектор. Реално създаването на свободен енергиен пазар е една от крайните цели на реформата в енергетиката.

Какъв е курсът, който България е поела в енергийната си стратегия?

-Енергийната стратегия на България следва европейските политики и очертава политическата визия и воля, както и приоритетите за развитие на енергийния сектор.

Проблем на енергийните стратегии в новото столетие е, че залагат много цели и приоритети без предварителна оценка на необходимите инвестиции, финансов ефект и влиянието им върху икономиката и потребителите. Всяко предприятие от сектора самостоятелно разработва свои стратегии за развитие, но дружествата няма как да работят без предварително да извършат анализ и оценка на ефекта от всяка инвестиция.

Например, в стратегията на България е записано, че приоритетни са ядрената енергетика, увеличаването на дела на ВЕИ, повишаване на енергийната ефективност и т.н., но липсва анализ и оценка. Но в реалните бизнес условия това е невъзможно.

Дружества като ТЕЦ Бобов дол, “Топлофикация Русе”, “Топлофикация Перник” работят по различни проекти за замяна на част от въглищата с природен газ. Преди да бъдат стартирани подобни инвестиции, се провеждат задълбочени анализи и се правят калкулации.

-Според Вас като специалист уместно ли е заместването на въглища с природен газ?

-Да. Природният газ е значително по-екологично гориво в сравнение с въглищата и за това считам, че подобни начинания са уместни и несъмнено ще доведат до подобряване на екологичните показатели.

Естествено, работи се и по други проекти. Много предприятия въвеждат биомасата в горивния си микс. Става въпрос за използване на слама, оризови или слънчогледови пелети и други подобни за производството на топлинна и електрическа енергия. Останах учуден, когато разбрах, че ТЕЦ Бобов Дол, един от най-големите потребители на въглища в България, строи фотоволтаичен парк и смята да произвежда най-екологичния „зелен“ водород.

-Как оценявате като експерт ефекта от замяната на въглищата с всички тези горива? Подходяща алтернатива ли са за българските енергийни производители?

-Не е необходимо да ги оценявам аз. Цифрите говорят сами. В производството на енергия от биомаса, слънце, водород, както и газ се отделят значително по-малко вредни емисии в сравнение с използването на въглища. Очевидно е, че диверсификацията на горивния микс и въвеждането дори и в малък процент на екологични алтернативи за производство на енергия, са единственият начин да направим дейността „по-зелена“.

Loading...
оставете коментар

МИГNews.info не носи отговорност за коментарите на потребителите.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране