26.03.2015 | 8:14
БНБ е напечатала с 13% повече банкноти през 2014 г.
Най-много са стоте и петдесетте лева

По данни на БНБ в края на декември 2014 г. парите в обращение са достигнали 11 586.9 млн. лв. За едногодишен период спрямо края на декември 2013 г. те банкнотите са нараснали с 1 333.2 млн. лв., или 13.00%, докато през предходния едногодишен период (декември 2012 г. – декември 2013 г.) са регистрирани нарастване от 703.8 млн. лв., или със 7.37%.

През четвъртото тримесечие парите в обращение са нараснали с 966.2 млн. лв., или с 9.10% в сравнение с края на третото тримесечие. Нарастването им е с 2.12 процентни пункта по-високо от достигнатия ръст през същия период на 2013 г. Увеличение на парите в обращение в рамките на разглеждания период беше регистрирано през ноември (2.42%) и декември (6.99%). По-високото търсене на банкноти и монети е характерно за този период на годината и е свързано с нарастване на потребността от налични пари през коледните и новогодишните празници.

Номиналната стойност на банкнотите от 50 лева в обращение в края на 2014 г. е в размер на 3993.0 млн. лв., което им отрежда най-големия дял (35.17%) в общата стойност на банкнотите в обращение. С най-малък дял е стойността на банкнотите от 2 лева – 0.75. С най-голям дял в броя на банкнотите в обращение в края на 2014 г. е купюрата от 20 лева – 32.23%, като в края на 2014 г. в обращение са 127.8 млн. броя банкноти от тази купюра.

За едногодишен период делът на банкнотите в обращение по брой е нараснал при купюрите от 50 и 100 лева съответно с 0.66 и 0.40 процентни пункта. В края на декември 2014 г. броят на тези купюри в обращение им отрежда дялове, както следва: 50 лева – 20.13% и 100 лева – 9.54%. За същия период е намалял делът на броя на банкнотите в обращение при купюрите от 2, 5, 10 и 20 лева, съответно с 0.42, 0.23, 0.25 и 0.06 процентни пункта. Дяловете на тези купюри в обращение в края на 2014 г. са съответно 10.75% за банкнотата от 2 лева, 5.63% за банкнотата от 5 лева, 20.71% за банкнотата от 10 лева и 32.23% за банкнотата от 20 лева.

През четвъртото тримесечие на 2014 г. в Националния център за анализ (НЦА) на БНБ са задържани общо 321 броя неистински български банкноти, циркулирали в паричното обращение. Спрямо предходното тримесечие задържаните през четвъртото тримесечие неистински банкноти са по-малко със 169 броя, или с 34.49%.

От общия брой на задържаните през четвъртото тримесечие на 2014 г. неистински български банкноти най-голям е делът на купюрата от 20 лева (51.40%), с относителен дял от 0.000129%, спрямо общия брой на банкнотите от тази купюра в обращение в края на 2014 г. Дяловете на неистинските банкноти от купюри 10 и 50 лева са съответно 30.84% и 16.20% от общо задържаните неистински банкноти през четвъртото тримесечие, а тези от 2 и 5 лева са 5 броя, с общ дял от 1.56% от всички задържани през разглеждания период неистински банкноти. През четвъртото тримесечие в НЦА не са регистрирани неистински банкноти от купюра 100 лева.

оставете коментар

МИГNews.info не носи отговорност за коментарите на потребителите.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране