02.04.2024 | 18:31
КЗП се е превърнала в ЕООД
Не е ясно защо едни фирми за бързи кредити се проверяват, а други - не, казва Ангел Джалев, член на Комисията за защита на потребителите

– Г-н Джалев, защо преди две години КЗП обяви мащабна кампания за проверки на фирмите за бързи кредити – над 200, а дотук сте провелили едва трийсетина? 

– Аз бях много ентусиазиран, когато взехме решение да проведем тази кампания, защото тя е насочена към една особено уязвима група потребители. Кампанията започна в края на 2022 г. с изискването в КЗП да бъдат представени общите условия на всички небанкови финансови институции в регистъра на БНБ – над 220 към онзи момент. За съжаление недобрата организация, възлагането на основната работа на външни експерти, а в последствие напускането на всички ангажирани служители на КЗП доведоха до там, че сме разгледали общите условия на едва 32 дружества. Някой в КЗП не си свърши работата.

– Кой? 

– Комисията има трима членове – председателят Стоил Алипиев, Константин Арабаджиев и аз. Ние с г-н Арабаджиев нямаме административни правомощия и сме изолирани от активната работа на комисията. Двамата с него още миналата година възразихме срещу начина за проверка на фирмите за бързи кредити. За съжаление, от нас се очаква, едва ли не, само да присъстваме на заседанията и да сме едни гумени печати на докладите, които се внасят за разглеждане. Всеки опит да се противопоставим на това и да оповестим за един или друг проблем в КЗП,  водеше до заплахи от страна на председателя за завеждане на дела срещу нас и опити да ни дискредитира пред институциите и медиите.

Винаги, когато съм изразявал неодобрение, срещам яростен отпор от страна на председателя, според него преча на работата… А КЗП е колегиален орган и ако не мога да мълба, ако не одобрявам нещо, законът ме задължава да си върша адекватно работата в защита на българските потребители.

 – А защо се е наложило КЗП да привлича външни експерти за проверките? 

– Всъщност те трябваше да свършат основната работа на комисията – преглед на общите условия на фирмите за неравноправни клаузи, като предоставят на нашите експерти готови проекти на доклади за подписване и евентуални корекции. Не одобрявам този подход на дублиране, защото наред с външните и нашите също трябваше да преглеждат общите условия и откриваха доста пропуски.

В един момент председателят обяви, че трябва да започнат интензивни физически проверки на всички фирми. Според мен, първо трябваше да се прегледат общите условия и да се дадат предписания за отстраняването на неравноправните клаузи, защото именно от тях  идват и проблемите в индивидуалните договори с потребителите. След това трябваше да се наложи стриктен контрол дали се спазват предписанията. И тогава да следват санкции или да се отиде на съд, ако неправомерните клаузи не са отстранени.

– Доколкото стана ясно, председателят Алипиев е заложил на физически проверки за нелоялни търговски практики, защото така може да наложи санкции и да отчете дейност, нищо че санкциите са твърде ниски и не са проблем за тези фирми?

– Точно така. Но целта на нашата комисия не е да пише глоби, а да не се стига до нарушения срещу потребителите. Отделен въпрос е, че тези проверки се правят хаотично, без да е ясно по какви критерии едни фирми се проверяват, а други – не. Освен това проверките и глобите (които са ниски) не гарантират, че ще се преустановят лошите практики. По-ефективно е да се посочат неравноправните клаузи в общите условия и ако фирмата не ги отстрани, да се ходи на съд. Затова смятам, че трябва спешно да довършим започнатия преглед на общите условия.

 –  Колко неравноправни клаузи открихте при този преглед досега, има ли заведени дела срещу фирми, които не са ги отстранили?

–  Открити са доста неравноправни клаузи и доста предписания са изпратени. До момента доклад с предложение за завеждане на дела заради неизпълнени предписания не е внасян на заседание на комисията.

– Прави впечатление, че и към мобилните оператори КЗП се отнася доста благосклонно. Защо споразумението, което подписахте с тях, влиза в сила от догодина? Защо не се споразумяхте с телекомите потребителите още сега да могат да се отказват от договора без неустойки при едностранно вдигане на цената?

– Това споразумение беше подписано след продължителни и тежки преговори с мобилните оператори, с него се постигнаха доста полезни неща и то ще има бърз ефект за потребителите.

– Как така ще има бърз ефект, като ще влезе в сила от 2025 г.? И защо не сключихте такова споразумение още миналата или по-миналата година – мобилните оператори вече трета поредна година прилагат индексация на цените?

– Предполагам, че чисто административно за отстрещната страна е трудно реализируемо промените да станат със задна дата или веднага.

– Вие сте Комисия за защита на потребителите! Защо смятате, че за мобилния оператор е трудно да се откаже още сега от неустойките, а за потребителите е лесно плащат все по-високи цени или неускойки, ако искат да се откажат от поскъпналите услуги? 

– Мисля, че с това споразумение се постигна доста положителен баланс в отношенията потребител-търговец. И с премахването на неустойките ще се засили конкуренцията между операторите.

– Казвате, че сте водили тежки преговори с мобилните оператори, при положение че има европейска директива, която забранява на телекомите в страните от ЕС да налагат едностранно неизгодни за потребителите промени. Клаузата за индексация на цените е точно такава и това беше посочено и от омбудсмана…

– Не зная точно за коя европейска директива говорите, но сама по себе си индексацията, в който и да е договор, не е незаконна.

Тази клауза, доколкото ми е известно, е залегнала в общите условия още преди 10 години. Но по тази тема трябва да се обърнете към председателя на комисията.

– КЗП завеждала ли е някакви колективни искове срещу фирми до момента?

– Нямам спомен такива докладни да са минавали на заседание на комисията.

– Защо КЗП не се възползва от правото си да завежда колективни искове и да води дела по много по-бърза процедура?  Още повече, че при индивидуални дела съдът обикновено отсъжда в полза на потребителите, когато се атакуват неравноправни клаузи.

– Председателят на КЗП е лицето, което завежда такива колективни искове.

– Постъпват ли в КЗП оплаквания на граждани срещу банките – за високи такси, за едностранна промяна на лихви? Смятате ли да правите кампания и спрямо банките?

– В КЗП постъпват много жалби. В КЗП има помирителна комисия за платежни спорове в банковия сектор. И тя върши страхотна работа, защото има почти 100% успеваемост при разрешаване на спорове в полза на потребителите. А дали се планира кампания, трябва да се пита председателят на комисията.

– Да се върнем към бързите кредити. Как смятате да завършите проверките с това печално темпо? Разбираме, че няма достатъчно капацитет в комисията, а външните експерти не вършат много работа… 

– Опитваме се да водим диалог с председателя по някакъв начин да се организира работата, така че тази кампания да завърши час по-скоро и по ред, който да е в полза на гражданите. Ако има чуваемост и кооперативност отсреща, бихме постигнали резултати. За съжаление ние не разполагаме с юристи, които да разглеждат общите условия. Затова и призовахме с другия член на комисията да бъдат привлечени юристи на служебно правоотношение от други ведомства по програма „Мобилност“. И най-вече да бъдат включени служители на КЗП от други дирекции и от регионалните ни структури в страната, така че да се сформира екип, който да върши основната работа и час по-скоро да завършим тази кампания.

– Май работната атмосфера в КЗП не е особено добра …

–  Мисля, че КЗП има нужда от реформа, която наистина да й позволи да работи като колегиален орган. Още повече, че КЗП ще има важни контролни функции около въвеждане на еврото. Не мисля, че всичко трябва да зависи от един човек. В нашия устройствен правилник има доста неясноти и дефицити, заради което се стига дотук.

– КЗП е под шапката на министъра на икономиката. Защо той не може да освободи председателя на КЗП, а го моли да си подаде оставката?

– Не мога да отговоря на този въпрос.

– Нали министърът на икономиката го назначава?

– Назначава се от Министерски съвет по предложение на министъра. Лично моят мотив да не си подам оставката е, че не мога да приема чисто човешки да бъда асоцииран с това поведение на председателя на КЗП. С колегата Арабаджиев вече една година се борим точно срещу това да не се работи по този начин.

Интервю на Мила Кисьова, Сега

оставете коментар

МИГNews.info не носи отговорност за коментарите на потребителите.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране