20.10.2023 | 10:20
Югозападна България губи ½ милиард инвестиции, ако правителството затвори ТЕЦ Бобов Дол преди дружеството да се декарбонизира
ТЕЦ Бобов дол строи огромен фотоволтаичен парк с инсталирана мощност 100Мв, който предстои да влезе в експлоатация до няколко месеца

От лятото насам една от най-обсъжданите теми в обществото е бъдещето на българската въглищна енергетика и плановете на правителството за скоростно закриване на сектора. Протестиращите от няколко седмици енергетици и миньори не са напълно удовлетворени от обещанията на политиците, които получиха и за това обявиха, че продължават да са в стачна готовност.

Едно от по-големите дружества, които проявиха активност и гражданска позиция, бяха служителите от ТЕЦ Бобов Дол. Дружеството е основен производител на електрическа енергия за Югозападна България и един от четирите стълба на националната енергийна стабилност.

От години ръководството на централата работи по изпълнението на своята дългосрочна стратегия за декарбонизация на производството на енергия, чиято основна цел е постепенно заместване на въглища с по-щадящи за околната среда алтернативи, сред които са природен газ, биомаса, строителство на фотоволтаици, а и зелен водород. Някои от проектите са пред завършване.

ТЕЦ Бобов дол строи огромен фотоволтаичен парк с инсталирана мощност 100Мв, който предстои да влезе в експлоатация до няколко месеца. Инвестицията е на стойност над 90 милиона евро. Съоръжението ще позволи производство на зелена енергия, което напълно отговаря на стремежите на Европа.
„До края на 2023 година предстои да бъде доизградено и пуснато в експлоатация разклонението на газовата връзка със Северна Македония, което ще свърже предприятието с националната газопреносна мрежа“, каза инж. Любомир Спасов изпълнителен директор на ТЕЦ Бобов дол.

Директорът обясни, че след като това се случи дружеството ще получи възможност да използва природен газ, както за запалване на котлите, така и като гориво за производство на енергия. Експертът заяви, че при производството на енергия от природен газ се отделят на половина по-малко емисии в сравнение с въглищата.

„След потичането на природен газ към ТЕЦ Бобов дол стартираме реализацията на проект за монтаж и пускане в експлоатация на 5 газобутални двигателя с обща мощност 42 Мвтч. Инвестицията е с прогнозна стойност 80 милиона евро и ще се осъществи за около 2 години.“ обясни инж. Любомир Спасов.
Сред по-големите проекти на Централата са и планираните за монтаж 2 газови и една парна турбина с обща инсталирана мощност от 70 Мвтч, произведени от известна американска компания. Прогнозната стойност за реализацията на проекта за новите съоръжения ще бъде около 150 милиона евро.

„Един от интересните проекти, с които сме се заели, е изграждането на отговарящата на най-съвременните екологични стандарти инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от биогаз. Наши специалисти ще имат по-съществена роля в разработката и лично за нас проектът е предизвикателство“, каза инж. Любомир Спасов.

Директорът обясни, че биогазът също е едно от най-екологичните горива, тъй като се получава от чиста биомаса и при производственото му утилизиране не се отделят вредни емисии, напротив – решава се проблемът с гниенето на слама, дървесни материали и други подобни по необработваемите площи.
„Мога да направя съпоставка между основната разлика в екологичните показатели при биогаза и обикновения природен газ. Основната разлика между тях е в относителния дял на метана. В природния газ съдържанието на метан е около 95%, а в биогаза – 50-75%. Използването на биогаз, а не на биомаса в чистата и форма, води до значително увеличаване на ефективността и коефициента на полезно действие“, каза инж. Любомир Спасов.

Директорът на ТЕЦ Бобов дол заяви, че споменатите са най-големите проекти за момента, но работят и по още няколко по-малки. Инж. Любомир Спасов обяви като „приятно зелено предизвикателство“ и намерението за производство на зелен водород, което трябва да се реализира в близките няколко години.
„Силно се надяваме да ни се позволи наистина да завършим всички тези инвестиции и да създадем зелено производство на енергия в района. Недопустимо е Югозападна България да бъде лишена от ½ милиард инвестиции, както и от сигурното производство на електрическа енергия!“, каза инж. Любомир Спасов.

оставете коментар

МИГNews.info не носи отговорност за коментарите на потребителите.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране