10.03.2023 | 15:49
Защо има нужда от системи за контрол на достъп за асансьор
Системата за контрол на достъп служи за осигуряване на сигурност

Автоматизираните системи за контрол на достъпа, които непрекъснато се разпространяват в местните предприятия, допринасят за значително повишаване на сигурността на защитените съоръжения, имущество, информация и подобряват трудовата дисциплина.

Как работи система за контрол на достъп?

Системата за контрол на достъпа е набор от технически средства и административни мерки, използвани за организиране на контрол на достъпа в помещения и защитени зони, както и за систематизиране на контрола и отчитането.

На контролно-пропускателния пункт, на входа на цеха, административните помещения са монтирани блокиращи устройства като електромеханична брава, турникет, бариера и четци на карти за достъп.

Тези устройства са свързани с “мозъка” на системата за сигурност – контролери, които са свързани в мрежа и са централно свързани с компютър, с помощта на който се следи състоянието на устройството.

За разпознаване на служители се използват безконтактни пластмасови карти, на всяка от които е присвоен индивидуален код, който съдържа информация за собственика на картата и неговото ниво на достъп. С помощта на такава карта за достъп служител влиза в определено помещение, работилница, използвайки я като пропуск или ключ.

Ако доближите картата до четеца, разположен в точката за достъп, информацията ще бъде прочетена от картата и след това тя ще бъде сравнена с данните, съхранявани в контролера. По този начин се реализира идентификация на достъпа. Ако на служител е позволено да влезе в тази стая, турникетът или ключалката се отключват. Системата за контрол на достъпа записва времето на преминаване на служителите, което е идеално за проследяване на времето и контрол на трудовата дисциплина.

Подобряване на ефективността на предприятието с помощта на система за контрол на достъп

Общоприето е, че системата за контрол на достъп служи за осигуряване на сигурност. Логично е, защото днес това е един от най-добрите начини за предотвратяване на проникването на нарушители в предприятието. За какво друго е полезно за инсталирането на система за контрол на достъп?

Тя ви позволява да решавате належащите проблеми на всяко модерно предприятие. Вече е проверено на практика, че периодът на изплащане на такава система е 2-4 месеца. Освен незабавните ползи, системата за контрол на достъп значително подобрява имиджа на компанията, тъй като отговаря на съвременните корпоративни стандарти. А в пазарната икономика инвестиционната привлекателност играе важна роля.

Инсталирането на системата от Контролнадостъп.com значително повишава ефективността на контрола на достъпа до територията на предприятието, помага да се елиминират фактите на проникване на неупълномощени лица. За КПП-то има множество турникети и огради. За да не се забавя персоналът на предприятието за дълго време, на контролно-пропускателния пункт са монтирани електромеханични турникети.

Преминавайки през тях, служителят приближава картата за достъп до четеца, което напълно елиминира влиянието на човешкия фактор при проверка на пропуски и фиксиране на фактите за закъснение за работа. В този случай вероятността от грешка е незначителна и възможността за злоупотреба напълно минимализирана.

Прехвърлянето на пропуска на друго лице ще е безсмислено, тъй като системата няма да ви позволи да влезете в предприятието 2 пъти, без никога да излезете. Ако служителят е влязъл на територията по друг начин, например, е прескочил оградата, тогава той вече няма да може да влезе във вътрешния обект (работилница, стая или друго).

оставете коментар

МИГNews.info не носи отговорност за коментарите на потребителите.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране