Главният прокурор [...]

За масов бой с лопати, [...]

Съпредседателят на [...]

Така повече не може [...]